Despre noi

Studioul Cinematografic SAHIA-FILM S.A. are sediul social în București, Bd. Aviatorilor, nr.106,  Sector 1,  și este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4711/1997, având cod unic de înregistrare fiscala 9566322.

Sahia-Film a luat ființă la 1 decembrie 1952, când societatea de stat Romfilm și-a schimbat denumirea și a devenit Studioul Cinematografic Alexandru Sahia.

In anul 1971,  Centrul Național al Cinematografiei se transformă în Centrala “România-Film” cu Direcția Rețelei Cinematografice, Difuzării Filmelor (D.R.C.D.F.), Casele de Producție 1, 2, 3, 4, 5, Centrul de producție Cinematografică “București”, preluând și Studioul Cinematografic “Alexandru Sahia”, Studioul “Anima – Film” și Studioul “Ion Creangă”.

In data de 29.07.1991, prin Hotărârea Guvernului nr.486/1991, se înființează Regia autonomă de interes național Studioul cinematografic „Sahia-Film”, in subordinea Departamentului de Informatii Publice din cadrul Guvernului Romaniei, prin reorganizarea Studioului Cinematografic „Alexandru Sahia”, care se desființează.
Regia Autonomă Studioul Cinematografic „Sahia-Film” a fost constituită ca persoană juridică, a funcționat pe bază de gestiune și autonomie financiară și și-a desfășurat activitatea potrivit legislației române și regulamentului de organizare și funcționare.

Regia Autonomă Studioul cinematografic „Sahia-Film” a funcționat ca regie autonomă de interes național, realizând filme documentar-artistice, letopisețul cinematografic și filme documentare finanțate din veniturile provenite de la Direcția Rețelei Cinematografice și Difuzării Filmelor pe baze contractuale referitoare la cuantumul anual al acestei finanțări, precum și prestații pentru diversi beneficiari din tară și străinătate, pe bază de contracte.

Patrimoniul net al Regiei Autonome Studioul Cinematografic „Sahia-Film” a fost stabilit la un cuantum de 17.632 mii lei, constituit prin preluarea activului și pasivului de la Studioul cinematografic „Alexandru Sahia”.

Astfel, R.A. Studioul Cinematografic „Sahia-Film” a funcționat pe bază de gestiune economică, ca regie autonomă de interes național, asigurând realizarea de filme documentar-artistice: reportaje, eseuri cinematografice, filme de ancheta socială, de artă si etnografie, științifice, experimentale, de montaj etc.

In data de 22 noiembrie 1996, prin Hotărârea nr. 1268, Regia Autonoma Studioul Cinematografic „Sahia-Film” este transformata in „SC Studioul Cinematografic << Sahia Film>> SA“ , aflandu-se in subordinea Secretariatului General al Guvernului.
Capitalul social inițial al societății nou-infiintată reprezintă patrimoniul preluat de la regia care se reorganizează, înscris în bilantul contabil incheiat la data de 30 septembrie 1996 urmând ca societatea nou-înființată să preia activul și pasivul, Regiei Autonome „Studioul Cinematografic «Sahia-Film, pe baza de protocol de predare-primire. Conform Statutului Societății Sahia Film, aceasta este organizată ca persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, cu sediul in București, B-dul. Aviatorilor nr. 106, sectorul 1.

In anul 2003, conform Art. 16 din HG 229/2003, Centrul Naţional al Cinematografiei a preluat, in baza protocolui de predare-primire incheiat la data de 25.06.2003, acţiunile aflate în portofoliul Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului la Societatea Comercială Studioul Cinematografic „Sahia Film” – S.A, acestea fiind apoi predate, la data de 12.12.2003, de catre CNC Ministerului Culturii si Cultelor, tot pe baza de protocol de predare-primire.

Conform prevederilor OG 39/2005, incepand cu aul 2005 drepturile de proprietate ale statului român asupra capitalului S.C. Studioul Cinematografic SAHIA-FILM S.A. sunt exercitate de către Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (fost Minister al Culturii şi Cultelor).

Potrivit statutului, obiectul de activitate al Studioului Cinematografic SAHIA-FILM S.A. cuprinde:

–      concepe, realizează, multiplică, difuzează şi comercializează filme documentare, documentar-artistice şi artistice pe peliculă şi suport magnetic ;

–      concepe, realizează şi multiplică, prioritar, contra cost, filme documentare în beneficiul instituţiilor fundamentale ale statului (Preşedenţie, Guvern, Parlament) ;

–      consemnează pe peliculă şi suport magnetic evenimente din viaţa politică, economică, socială şi culturală, pe baze contractuale, în beneficiul instituţiilor fundamentale ale statului (Preşedenţie, Guvern, Parlament), în vederea conservării şi constituirii patrimoniului naţional de imagini ;

–      înfiinţează şi exploatează, în nume propriu sau prin asociere, posturi de televiziune şi de televiziune prin cablu, precum şi posturi de radio ;

–      concepe, organizează şi desfăşoară campanii de publicitate în favoarea societăţilor comerciale româneşti şi străine, fundaţiilor de orice fel, societăţilor bancare, de credit şi asigurări, instituţiilor, organizaţiilor guvernamentale, cluburilor şi asociaţiilor sportive şi altor organisme, precum şi persoanelor juridice de orice fel ;

–      concepe, produce şi comercializează material cu caracter publicitar, anunţuri cu caracter publicitar, pagini speciale de reclamă pentru ziare şi reviste, postere cu caracter publicitar, pliante, broşuri ;

–      concepe, realizează, produce şi comercializează casete audio şi video, CD şi CD-ROM ;

–      încheie, în nume propriu şi în numele beneficiarilor, contracte de publicitate cu posturi de televiziune şi de radio, ziare şi reviste româneşti şi străine, cu alte persoane juridice care pot desfăşura acţiuni de publicitate ;

–      concepe, realizează, produce şi comercializează produse multimedia ;

–      desfăşoară activităţi de import şi de export cu produse şi servicii de publicitate, cu materii prime şi materiale necesare realizării de produse de publicitate ;

–      desfăşoară activităţi de import şi export cu filme, emisiuni de televiziune şi de radio şi alte produse cuprinse în obiectul de activitate al societăţii ;

–      concepe, organizează şi produce acţiuni şi campanii publicitare de promovare a imaginii României în lume, a unor firme şi produse româneşti în străinătate, a unor interese specifice ale persoanelor juridice şi fizice româneşti ;

–      concepe, organizează, produce şi desfăşoară activităţi şi servicii, precum şi produse publicitare pentru promovarea unor interese specifice ale firmelor şi companiilor străine în România ;

–      desfăşoară activităţi de prospectare a pieţei interne şi externe în domeniul publicitar şi al reclamelor ;

–      înfiinţează şi exploatează, în nume propriu sau prin asociere, centre de producţie a filmelor documentare, documentar-artistice şi artistice, laboratoare şi fabrici de prelucrare a peliculei, de matriţare şi multiplicare a CD şi a CD-ROM, de producere a unor producţii multimedia.

 

SCURT ISTORIC AL ACTIVITATII DE PRODUCTIE DE FILM

–        Istoria României moderne datorează enorm Studioului Cinematografic Alexandru Sahia. În cei 60 de ani de activitate, studioul şi-a putut rafina discursul cinematografic pe măsură ce avut ocazia să înregistreze momentele definitorii ale tânărului stat român..

–        Jurnale cinematografice s-au filmat până în 1974, astfel încât toate realităţile acelei perioade s-au păstrat, fie că este vorba de frumuseţile naturale ale României sau de liderii comunişti aflaţi la putere.

–        Din 1973 şi până în 1989 Studioul a avut ca obiect de activitate realizarea de filme documentare, ştiiţifice, reportaje politice şi letopiseţe.

–        După 1990 capacitatea de producţie cinematografică a Studioului s-a redus, iar în 1991, prin hotărâre guvernamentală, instituţia a devenit regie autonomă.

–         Societatea Comercială Studioul Cinematografic SAHIA-FILM S.A. a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1268/21.11.1996, prin reoganizarea Regiei Autonome Studioul Cinematografic „Sahia-Film”, aflată , la acea dată, în subordinea Secretariatului General al Guvernului.

–        Este o societate comercială, pe acţiuni, având un singur acţionar, statul român.

–        Arhiva de filme documentare realizată de-a lungul anilor, până în anul 1989, pe peliculă de 35 mm a fost predată Arhivelor Naţionale (Jilava) pe baza inventarelor şi proceselor verbale, dar există o evidenţă a acestora.

–        Filmările de după 1989 au fost făcute pe casetele video (SVHS şi VHS), nu s-a mai folosit peliculă cinematografică, datorită costurilor ridicate. Există o evidenţă şi a acestora.

–        În prezent pentru filmări se folosesc miniDV, iar montajul filmului se face pe compact discuri (DVDuri, CDuri).